Kvalitetspolitik

13 november

"Ved D-S Sikkerhedsudstyr A/S anser vi kvalitet som en yderst vigtig parameter for vores virksomheds succes. Samtidig definerer vi kvalitet, foruden de rent produktmæssige forhold, til også at dække vores evner til at levere til den rette pris, til at vi skal være fleksible, til at overholde leveringstiden og til at levere god service."

D-S betragter styring af kvalitet som et middel til at opnå god kundetilfredshed. Derfor har vi udarbejdet en kvalitetspolitik, som du kan læse mere om her.

 

Kvalitetsstyringssystem

Et ISO 9001 certificeret kvalitetsstyrings-system betyder i sig selv ikke at der laves produkter i høj kvalitet - det er mere et signal til omverdenen om at man har styr på hvilken kvalitet man laver. Niveauet af kvaliteten defineres af virksomheden selv, derfor er det vigtigt at en ISO-certificeret virksomhed i kvalitetsstyrings-systemets udførelse fastlægger dette niveau. Dette har vi gjort i D-S Sikkerhedsudstyr A/S. Vi anser kvalitet som en vigtig parameter for vores virksomheds succes.

Vi går efter tre forretnings-mål når det kommer til kvalitet:

 1. Vi skal gennem en konstant produktionsteknisk og maskinel udvikling kunne levere produkter af nøjagtig kvalitet til den rette konkurrenceledende pris. Vi har sat et krav til os selv om at være ledende m.h.t. vores produktionstekniske kunnen, hvilket betyder væsentlige investeringer i moderne maskiner og udstyr således at vi kan producere vores produkter i højeste kvalitet, samt på en tidsmæssig optimal måde. Dette bevirker at vi kan producere til en yderst konkurrencedygtig pris, samtidig med at vores kunder ikke skal have besvær med mangelfulde eller fejlbehæftede produkter. Dette yderligere optimerer kundernes installationstider og omkostninger på vore produkter, hvilket ultimativt betyder at produkter leveret af D-S Sikkerhedsudstyr A/S bliver yderligere konkurrencedygtige.

 2. Kundens ønsker og behov skal konstant være i højsædet og vores organisation skal være trimmet til at kunne håndtere dette. D-S Sikkerhedsudstyr A/S er en yderst kundeorienteret virksomhed. Det er os klart at vi lever af tilfredse kunder, som til tider opererer i hektiske markedssituationer hvor hurtige reaktionstider og tilpasninger ofte bliver nødvendige. Vores organisation er opbygget på en måde som bevirker at fleksibiliteten er prioriteret højt. Dette betyder at reaktionstiden fra beslutning til handling er så kort som overhovedet muligt, hvilket vi anser som en stor kvalitativ fordel for vore kunder.

 3. Leveringstider skal altid overholdes i overensstemmelse med kunden. Kvaliteten af leveringstiden har ligeledes høj prioritet hos D-S Sikkerhedsudstyr A/S. Når vi sammen med kunden fastlægger en leveringsplan for en leverance, kan kunden stole på at denne leveringsplan holder. Vores leverance er oftest kun en del af kundens totale leverance, og det er vigtigt for os at vores del af denne totale leverance ikke forårsager forsinkelser for kunden.

Ved levering af total- og systemløsninger

Udover ovenstående tre kvalitetsmålsætninger har vi særligt fokus på:

 1. Afprøvning:
  Alle emner afprøves i henhold til kundernes specifikke ønsker, og vi er gerne behjælpelig med udarbejdelse af forslag til afprøvnings-procedurer og tilhørende dokumentation.
 2. Dokumentation:
  Den lange erfaring med udarbejdelse og styring af dokumentation gør at vi er i stand til at håndtere de stigende krav til dokumentation af vores færdige emner. Kravet til dokumentation defineres normalt af kunden, men D-S Sikkerhedsudstyr A/S vil altid som standard have et minimum af af dokumentation som indbefatter forklaring, både skriftlig og visuelt udformet med omfanget af det færdige produkt, samt tilhørende arkivering i vores cloud-baseret database værktøj som kunden kan få adgang.
 3. Audits:
  Audits på vores ISO 9001 kvalitetsstyrings-system udføres af Bureau Veritas to gange årligt, for at kontrollere at vores system kontinuerligt er opdateret og funktionelt. Desuden kan der efter aftale med kunderne udføres specielle kunderelaterede audits, som har til formål at kunden kan få vished om at netop dennes leverancer produceres i henhold til det aftalte. Selvom D-S Sikkerhedsudstyr A/S ser det som en selvfølgelighed at give kunderne denne mulighed, er det vores filosofi at dette ikke bør være nødvendigt for vores kunder. Det der er aftalt overholdes. 

Interne Kvalitetspolitikker

I D-S’ kvalitetspolitikker udtrykker vi 7 mål og holdninger til kvalitet:

 1. Husk på dit ansvar: Som medarbejder i D-S har du ansvar for kvaliteten af det udførte arbejde.
 2. Planlæg kvaliteten: Som medarbejder i D-S skal du, når du udfører en opgave, vurdere, om de metoder og produkter du bruger, giver den aftalte kvalitet.
 3. Søg mere viden: Som medarbejder i D-S skal du være kvalificeret til at udføre arbejdsopgaverne. Vi vil derfor løbende tilbyde træning, kurser og uddannelse, så du kan holde dig ajour med ny viden om dit fag.
 4. Rapporter fejl: Som medarbejder i D-S skal vi registrere og lære af vores fejl, så vi kan blive endnu bedre til vores arbejde.
 5. Instruer dine medarbejdere om kvalitet: Som leder i D-S skal du styrke og fastholde medarbejdernes kvalitetsbevidsthed gennem daglig ledelse og information om nye krav, nye produkter og ny teknologi.
 6. Spørg kunden: I D-S skal vi spørge kunden, om vores kvalitet lever op til de ønskede forventninger og krav.
 7. Handlingsplaner: Ud fra kvalitetsanalyse, kvalitetsmålsætning og kvalitetspolitik samt opfølgning på overvågningsområder og forbedringsområder skal der for de enkelte forretningsområder udarbejdes planer med konkrete mål og handlinger.

Kvalitetsstyring og PPE

Personlige Værnemidler er omfattet af bekendtgørelse nr. 651 af 23. juli 1992 om sikkerhedskrav m.v. til Personlige Værnemidler.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 1992 og gennemførte EF-direktiv nr. 89/686 i dansk ret, med en overgangsperiode oprindelig frem til 1. januar 1993, senere forlænget til den 1. juli 1995.

 • Som importør/leverandør af Personlige Værnemidler er D-S automatisk underlagt direktivet og markedsfører kun CE-mærket og godkendt sikkerhedsudstyr.
 • Det er ikke muligt for en producent, at få højklassificerede personlige værnemidler godkendt uden at være ISO (eller tilsvarende) certificeret.
 • Leverandører til D-S afkræves overensstemmelseserklæringer og opdaterede testresultater for bestilte produkter.
 • Indgående varers holdbarhed/udløbsdato for anvendelse checkes og det kontrolleres, at brugsanvisning medfølger.
 • Personlige Værnemidler opbevares tørt på lagre med klima/affugtningsanlæg og leveres, som hovedregel, til kunden i original-emballage efter First in/First out- princippet.
 • D-S’ hjemmeside (www.d-svarmex.com) opdateres løbende i.f.m. produktnyheder, produktændringer/modifikationer, nye testresultater m.m.

 

Stort udvalg
Landets største udvalg af personlige værnemidler

Hurtig levering   
1-2 dages levering ved lagervarer

D-S Academy
Online videnscenter med købsguides og videoguides
Kontakt os
Man-Tor (7.30-16.30) 
Fredag (7.30-14.00)
Stort servicecenter og værksted   
Vi kan servicere alle typer af sikkerhedsprodukter og faldsikringsudstyr
Dansk produktion
Egen dansk produktion af speciallavede løsninger i tekniske tekstiler

Søg i Nyheder

D-S Nyheder

 • D-S Nyheder er din genvej til alt lige fra spændende nye produkter og deres anvendelse samt vigtige ting at holde sig for øje.